0

Gravim Laserik

Gravim laserik

Etiketimi laserik është heqja e qëllimshme e ngjyrës nga objektet me veshje. Nga nënshtresa e objekteve ngjyra e tyre del në sipërfaqe dhe nxjerr në pah një etiketim rezistent ndaj lagështirës dhe fërkimeve me një jetëgjatësi të përhershme.

Ne gravojmë për ju:

- Drurin
- Lëkurën
- Materialet prej plastmasi
- Qelqin
- Vulat
- Metalet
- Tapat, etj.