0

Sinjalistikë

Reklama etiketuese, sinjalistike

Shkronjat dhe logot tona janë të përshtatshme për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Nuk janë vetëm ekspresive, por edhe si të prera për kërkesat tuaja individuale.

Si shkronjat, ashtu edhe logot, do të priten me prerës nga foliet vetëngjitëse dhe në vazhdim mund të shtrihen e të ngjiten sipër bazamenteve të zgjedhura sipas dëshirës (madje edhe mbi tekstile).

Ne shënjojmë/etiketojmë për ju:

- Automjetet
- Vitrinat
- Vendparkimet
- Pallatet
- Dyshemetë (sheshet)
- Foliet jotransparente (pamje-bllokuese)
- Shenjat paralajmëruese
- Shenjat publicitare
- Fasadat
- Bordet informative
- Foliet reflektuese, etj.