0

Shtyp

Shtypi offset dhe digjital, shtypi i formatit të madh

Përmes teknologjisë së përsosur dhe partneritetit profesional ne mund t’ju ofrojmë printime digjitale, të një gjerësie prej 160 cm dhe shtyp Offset shumë cilësorë. Partneriteti shumëvjeqar me kompanitë prijetare në treg na jep mundësi të kujdesemi për një cilësi dhe shpejtësi të pakrahasueshme.

Për ju printojmë:

- Pllakate
- Automjete me veshje adezive komplete ose të pjesshme
- Foto-postera
- Pankarta
- Banera/Mesh
- Plan-projekte CAD
- Etiketa
- Ekrane Pop-ups / Roll-Up
- “Ndalues” klientësh
- Flamuj
- Kartela /Fletëpalosje tavoline
- Backlitfilm (Folie kutijore e ndritshme e përshkrueshme nga drita)
- Kartvizita mbresëlënëse, broshura dhe fletëpalosje të parezistueshme si dhe pllakate imponuese – pikërisht sipas dëshirave tuaja.
- Automjete me veshje adezive komplete ose të pjeshme, foto-postera, banera