0

Hardware

Njera nder forcat e medha te kompanise tone eshte edhe perkushtimi ndaj shitjes se pajisjeve te IT-se dhe tregtimin e produkteve bashkekohore duke e sfiduar zhvillimin teknologjik ne vazhdimesi permes sherbimeve tona te cilat me shume krenari i ofrojme:

- Shitja e pajisjeve
- Perkrahja pas shitjes
- Licensimi
- Rrjeti
- Integrimin e sistemeve
- Optimizimin e sistemeve
- Virtualizimin e sistemeve
- Clouding
- IPTV dhe emitimi i mediave dhe me shume...

Shitja

Vitet tona te pervojes gjithesesi jane te lidhura ngushte edhe me sukseset e shitjes se produkteve te ndryshme ku edhe rezulatet nuk kane munguar. Shume kliente te kenaqur dhe shume partner te respektuar e shohin si privilegj bashkepunimin me kompanine tone, sepse ne jemi gjithemone te perkushtuar dhe korrekt ndaj tyre.

 

Partneret tane:
HP, Dell, Lenovo, ASUS, Fujitsu,Acer, Intel; AMD, Ricoh, Xerox, Canon, Lexmark, Cisco, Linksys, Microsoft, Oracle, vmware, citrix, McAfee, etj...

 

"MI-ja e rekomandon kompanine AXA SHPK edhe tek investuesit tjere, si kontraktues i pergjegjshem i cili obligimet nga kontratat e nenshkruara i kryen me afat dhe me kualitetin e kerkuar."
Ministria e Infrastruktures - Republika e Kosoves

 

Perkrahja

Klientet tane me vite jane ballafaquar me ekspertizen e stafit tone, te cilet me profesionalizem kane realizuar perkrahjen ne kerkesat me te thjeshta e deri tek ato me komplekset. Stafi jone perbehet nga personeli me arritjet me te larta akademike dhe profesionale qe gjithemone kane ofruar sherbime pa hezitim duke arritur kenaqesite e klienteve tane.

"... AXA sh.p.k. ka deshmuar nivel te larte te profesionalizmit sa i perket plotesimit te afateve te liferimit si dhe sherbimeve te mirembajtjes te ofruara dhe pas dorezimit..."
Zyra e Presidentit - Republika e Kosoves

...dhe me shume...

Sfiduese gjithesesi eshte edhe emetimi dhe shperndarja e videove dhe TV ne mediume bashkekohore. Ne kemi implementuar me sukses projekte te TV dhe shtrirjen e tyre neper mediumet permes IP-se dhe antenave satelitore, shnderrimin e sinjaleve dhe pershtatjen e cilesise se mediave duke ofruar keshtu nje perputhje teknike perfekte sipas kerkesave.
Vlene te ceken instalimet ne integrimin e pajisjeve te ndryshme ekzistuese si serveret, kompjuteret ne infrastrukturen e re si dhe optimizimin e pajisjeve te vjetra ne arritjen e performances se larte permes virtualizimit duke krijuar sisteme clouding per te ruajtur dhe ngarkuar te dhenat me nje profesionalizem te larte.
Stafi jone me kompetence realizon sherbimet ne platforma te ndryshme tokesore, IPTV dhe satelitore duke perdorur teknologjite ma te reja te kesaj natyre si Teleste, Midleware, PlayBox etj.

 
 
"Kompania AXA SHPK i ka kryer te gjitha obligimet dhe sherbimet kontraktuale andaj rekomandojme bashkepunimin me te."
RTK Radio Televizioni i Kosovës.
 

" AXA ka treguar profesionalizem dhe ka ofruar zgjidhje te pershtatshme per ne." Radio Televizioni RTV21